Stavebný znalec:
Stavebný znalec: 032/290 17 37
Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Stavebné referencie

Pôsobil som ako hlavný stavbyvedúci na nasledujúcich stavbách


Stavby Trenčín a okolie

Sídlisko Juh Trenčín, Chirurgický pavilón Trenčín, Vodné Elektrárne Trenčín – stred mesta od mestskej veže vrátane bytových domov slúžiacich armáde na Hornom Šianci, Budova justičných Orgánov Trenčín (teraz Okresný súd v TN), Posádková ubytovňa Trenčín, Obchodné stredisko Družba v Trenčíne, Výstavba pavilónu pre odsúdených vo väznici v Trenčíne1 16. B. TŤP – (telesne ťažko postihnutý) na Hodžovej ulici v Trenčíne, Odborné učilište stavebné na Brnianskej ceste v Trenčíne, 82 b.j Bavlnárska ulica

Stavby Trenčianske Teplice

Sídlisko Pánovce, Školiace stredisko MV

Stavby Nemšová

Základná škola, Sídlisko na ulici J. Palu

Stavby Trenčianska Teplá

82 b.j., parovod

Stavby Modra

Harmónia – KPŠ (krajská politická škola), Dom novinár

www.kupelehs.sk

Znalec z Trenčína

Hľadáte kvalitného stavebného znalca?
Potrebujete ohodnotiť Vašu nehnuteľnosť?
Spoločnosť Ing. Jozefa Prekopa, STAVOTRENČAN, ktorá sídli v Trenčíne, je Vám plne k dispozícii.


Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Znalectvo v stavebníctve predstavuje:

Odhad hodnoty stavebných prác /vyhodnocovanie ponúk do tendrov, do zmlúv o dielo, kontrola správnosti fakturácie / odhad hodnoty nehnuteľností /hodnota bytov, budov, rodinných domov a pozemkov.


Pozemné stavby /nekvalita prác, poruchy a ich odstraňovanie, stanovenie ceny za práce pri odstraňovaní nekvality/ Slovenská komora stavebných inžinierov člen: D1574@clen.sksi.sk Klub znalcov pri ústave súdneho znalectva STÚ ÚSZ Bratislava, Dozor pri realizácii stavieb, Realizácia výstavby domov, rekonštrukcie stavieb.


Rozpočtovanie stavieb.

Čítajte viac ohľadom poskytovaných znaleckých služieb alebo nám rovno napíšte.