Stavebný znalec:
Stavebný znalec: 032/290 17 37
Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Stavebné referencie

Pôsobil som ako hlavný stavbyvedúci na nasledujúcich stavbách


Stavby Trenčín a okolie

Sídlisko Juh Trenčín, Chirurgický pavilón Trenčín, Vodné Elektrárne Trenčín – stred mesta od mestskej veže vrátane bytových domov slúžiacich armáde na Hornom Šianci, Budova justičných Orgánov Trenčín (teraz Okresný súd v TN), Posádková ubytovňa Trenčín, Obchodné stredisko Družba v Trenčíne, Výstavba pavilónu pre odsúdených vo väznici v Trenčíne1 16. B. TŤP – (telesne ťažko postihnutý) na Hodžovej ulici v Trenčíne, Odborné učilište stavebné na Brnianskej ceste v Trenčíne, 82 b.j Bavlnárska ulica

Stavby Trenčianske Teplice

Sídlisko Pánovce, Školiace stredisko MV

Stavby Nemšová

Základná škola, Sídlisko na ulici J. Palu

Stavby Trenčianska Teplá

82 b.j., parovod

Stavby Modra

Harmónia – KPŠ (krajská politická škola), Dom novinár

www.kupelehs.sk

Znalec z Trenčína

Hľadáte kvalitného stavebného znalca?

Hľadáte kvalitný kvalifikovaný stavebný dozor?
Potrebujete ohodnotiť Vašu nehnuteľnosť?
Spoločnosť Ing. Jozefa Prekopa, STAVOTRENČAN, ktorá sídli v Trenčíne, je Vám plne k dispozícii.


Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Znalectvo v stavebníctve predstavuje:

Odhad hodnoty stavebných prác /vyhodnocovanie ponúk do tendrov, do zmlúv o dielo, kontrola správnosti fakturácie / odhad hodnoty nehnuteľností /hodnota bytov, budov, rodinných domov a pozemkov.


Pozemné stavby /nekvalita prác, poruchy a ich odstraňovanie, stanovenie ceny za práce pri odstraňovaní nekvality/ Slovenská komora stavebných inžinierov člen: D1574@clen.sksi.sk Klub znalcov pri ústave súdneho znalectva STÚ ÚSZ Bratislava, Dozor pri realizácii stavieb, Realizácia výstavby domov, rekonštrukcie stavieb.


Rozpočtovanie stavieb.

Čítajte viac ohľadom poskytovaných znaleckých služieb alebo nám rovno napíšte.


Vodomer Zvolen - merače tepla