Stavebný znalec:
Stavebný znalec: 032/290 17 37
Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Stavebné referencie

Pôsobil som ako hlavný stavbyvedúci na nasledujúcich stavbách


Stavby Trenčín a okolie

Sídlisko Juh Trenčín, Chirurgický pavilón Trenčín, Vodné Elektrárne Trenčín – stred mesta od mestskej veže vrátane bytových domov slúžiacich armáde na Hornom Šianci, Budova justičných Orgánov Trenčín (teraz Okresný súd v TN), Posádková ubytovňa Trenčín, Obchodné stredisko Družba v Trenčíne, Výstavba pavilónu pre odsúdených vo väznici v Trenčíne1 16. B. TŤP – (telesne ťažko postihnutý) na Hodžovej ulici v Trenčíne, Odborné učilište stavebné na Brnianskej ceste v Trenčíne, 82 b.j Bavlnárska ulica

Stavby Trenčianske Teplice

Sídlisko Pánovce, Školiace stredisko MV

Stavby Nemšová

Základná škola, Sídlisko na ulici J. Palu

Stavby Trenčianska Teplá

82 b.j., parovod

Stavby Modra

Harmónia – KPŠ (krajská politická škola), Dom novinár

www.kupelehs.sk

Stavebné znalectvo a stavebný dozor v Trenčíne

V rámci stavebných znaleckých posudkov poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:


a.) Súdno–znalecká činnosť v odbore stavebníctvo, v odvetví - pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad stavebných prác.


b.) Vypracovanie výkazov, výmer s ocenením (rozpočtom) pre pripravované investičné akcie objednávateľa.


c.) Preverenie predloženého výkazu, výmer na pripravovanú investičnú akciu, z hľadiska komplexnosti a korektnosti k vypracovanému stupňu projektovej dokumentácie.


d.) Kontrola súťažných podkladov pred vypísaním verejného obstarávania, tak aby spĺňali podmienky uložené v zákone č. 25/2006 Z.z., konkrétne jednoznačnosť, nediskriminácia a používanie obchodných názvov výrobkov a dodávateľov vo výkaze výmer.


e.) Vypracovanie nového kontrolného rozpočtu s výkazom výmer pripravovanú investičnú akciu.


f.) Vypracovanie správy o predložených rozpočtoch z hľadiska cenovej úrovne jej reálnosti a porovnanie s bežnými trhovými cenami pri dodržaní zákona č. 18/1996 Z.z o cenách.


g.) Cenové expertízy podľa potreby objednávateľa.


• Stavebníctvo
• Ceny pre úvery
• Poruchy stavieb
• Stavebné posudky
• Nehnuteľnosti
Znalectvo v stavebníctve Trenčín - stavebný dozor

Informujte sa o aktuálnych cenách, objednajte si znalecký posudok či stavebný dozor.