Stavebný znalec:
Stavebný znalec: 0905 652 705
Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Stavebné referencie

Pôsobil som ako hlavný stavbyvedúci na nasledujúcich stavbách


Stavby Trenčín a okolie

Sídlisko Juh Trenčín, Chirurgický pavilón Trenčín, Vodné Elektrárne Trenčín stred mesta od mestskej veže, gastrocentum s obchodnou vybavenosťou, vežových bytových domov slúžiacich armáde na Hornom Šianci, Okresný súd v TN, Posádková ubytovňa Trenčín, Obchodné stredisko Družba v Trenčíne, Výstavba pavilónu pre odsúdených vo väznici v Trenčíne, 16. b.j. TŤP – (telesne ťažko postihnutý) na Hodžovej ulici v Trenčíne, Odborné učilište stavebné na Brnianskej ceste v Trenčíne, 82 b.j Bavlnárska ulica

Stavby Trenčianske Teplice

Sídlisko Pánovce, Školiace stredisko MV

Stavby Nemšová

Bytové domy na Ul. J. Palu

Základná škola, Sídlisko na ulici J. Palu

Stavby Trenčianska Teplá

Bytový dom 82 b.j. Ul. Mayerová

82 b.j., parovod

Stavby Modra

Harmónia – KPŠ (krajská politická škola), Dom novinár

Stavby Beluša

Výškové bytové domy

www.kupelehs.sk

Stavebníctvo, dozor, poradca a znalec Trenčín

Prekop Jozef, Ing.

Západná 12; 911 08 Trenčín;

E-mail: prekopstavba75@gmail.com; znalec6@gmail.com;

mobil: 00421905652705; 0905895999;

www.znalecprekop.sk www.kupelehs.sk


Kariéra: 1973-93 Pozemné stavby Trnava, závod Trenčín

Hlavný stavbyvedúci na nasledovných stavbách:

Znalec Trenčín - znalecké posudky staviebTrenčín:

Sídlisko Juh Trenčín, - bytovky, školy, materské školy, obchody, Južanka, Dom penzión pre dôchodcov, Trafostanica, cesty, chodníky, detské ihriská, takže kompletné sídlisko

Chirurgický pavilón Trenčín,

Vodné Elektrárne Trenčín,

Centrum Trenčín – GASTROCENTRUM a susediace  obchody s bytmi,  Bytové domov slúžiacich armáde na Hornom Šianci, 

Okresný súd v Trenčíne

Posádková ubytovňa Trenčín na Inoveckej ulici

Obchodné stredisko Družba v Trenčíne,

Výstavba pavilónu pre odsúdených vo väznici v Trenčíne,

16. b. TŤP – (telesne ťažko postihnutý ) na Hodžovej ulici v Trenčíne,

Odborné učilište stavebné v Brnianskej ceste v Trenčíne,

Bytový dom 82 b.j. Bavlnárska ulica

Trenčianske Teplice Sídlisko SNP – od zbúrania pôvodných domov – následné zhotovenie bytových domov, Základnej koly, Obchodného centra, Materská škola, Ihriská a Amfiteáter pri Základnej škole,

Trenčianske Teplice -  Školiace stredisko Ministerstva vnútra,

Nemšová – Nová základná škola, Bytové domy  na ul. J. Palu,

Trenčianska Teplá -  82 b. j.  na Majerskej ul. ,  Výmenníková stanica parovodu;  

Modra -  Harmónia – KPŠ (krajská politická škola) , Dom novinárov   Beluša -  120 b. j.-   prvé bytovky v Beluši  ,


Realizoval som zateplenie domov – mám certifikát na zatepľovací systém.

         Ako člen Cechu strechárov riešim problematiku nekvality striech a navrhujem správne riešenie striech

         Ako spolupracovník výrobcov okien a dverí, a zároveň spolupracovník s vysokou školou – Slovenskou technickou univerzitou sa zúčastňuje na chode združenia SLOVENERGOOKNO.

         Som člen  Slovenskej komory stavebných inžinierov, kde sa riešia všetky novinky a problémy v stavebnej výrobe.

         Som člen Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti, v ktorej sa zameriavam na novinky v zatepľovaní, sledujem vývoj technických noriem – spolupráca s Technickým  skúšobným ústavom stavebným, tvorcom noriem na zateplenie.

         Zúčastňujem sa vzdelávacích seminárov – hlavne v oblasti zateplenia stien a striech, dodávky a montáže okien a dverí, obkladania, vykurovania, vodoinštalácií, ostatné stavené činnosti. .

         Špecializujem sa na rozpočtovanie stavebných prác, základom je špecializované štúdium na vysokej škole a sústavné vzdelávanie vo výpočtovom programe CENEKON.

         Vykonávam ako znalec posudzovanie nekvality stavebných prác, nesprávne fakturovaných stavebných prác, poruchy na konštrukciách.Prikladám členstvo v stavovských organizáciách a niektoré z osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v stavebníctve:


Vodomer Zvolen - merače tepla

Odborná príprava a prax v stavebníctve

 1. vysokoškolské vzdelanie  so zameraním ne ekonomiku a riadenie stavebníctva – špecializácia na stavebné rozpočty,
 2. stredná škola – priemyslovka -Pozemné stavby .
 3. v stavebnej výrobe pôsobím od roku 1974  ako hlavný stavbyvedúci Pozemných stavieb Trnava, závod Trenčín
 4. som znalec v stavebníctve
 5. v stavebných rozpočtoch špecializáciu na výpočtový program CENEKON, vrátane najnovšieho rozpočtového obdobia, akreditáciu na rozpočty
 6. som člen Cechu strechárov
 7. spolupracujem so združením Slovenergookno kde prednášam
 8. mám licenciu na zatepľovanie – robil som dve stavby, teraz už len dozorujem  SCHWENK – nemecký systém so zapracovaním
 9. odborné vzdelanie na montáž strešných okien
 10. menovanie na znalca v stavebníctve
 11. vzdelanie o spracovaní zatepľovacieho systému Knauf
 12. montážne oprávnenie na sadrokartón
 13. osvedčenie na stavebný dozor
 14. živnostenský list na stavebný dozor
 15. osvedčenie na fóliové krytiny striech /aj súdne posudky na poruchy fóliových striech/
 16. Osvedčenie na stavebný dozor
 17. poistenie stavebný dozor
  NIEKTORÉ   STAVBY  - DOZOROVANIE ZATEPLENIA
 18. Kukučínova 1280, Dubnica nad Váhom
 19. Pod hájom č. 1098, Dubnica nad Váhom
 20. Mojzesova s. č. 392, Dubnica nad Váhom
 21. Partizánska 8,9,10, Dubnica nad Váhom
 22. Pod hájom 957, Dubnica nad Váhom
 23. Halalovka 2388, Trenčín
 24. Polyfunkčný dom RUBIKON , Trenčín
 25. Zateplenie Materská škola, Nesluša
 26. Bytový dom Olbrachtova, Trenčín
 27. Zateplenie ZUŠ K. Pádivého, SNP 2, Trenčín
 28. 28. októbra , Trenčín
 29. Pred poľom 369/11, Trenčín